På Saltärna en vacker sommardag på 70-talet

lastscan35

© Angelica Coleman 2006