Älskad & saknad för evigt

Till minne av

 Christer Jaxér

Våra ögon kan tindra

Våra läppar kan le

Men sorgen i våra hjärtan kan ingen se

Ett år har nu gått i stor sorg och saknad

Vi älskar dig så! 

Bild 1
Om hemsidan

Denna sidan handlar om en helt "vanlig" pappa som dog i cancer.

Enligt Worden, en av världens mest kända experter på sorgterapi, har sorgeperioden fyra uppgifter:

- acceptera förlusten
- uppleva och uthärda smärtan eller sorgen
- anpassa sig till en tillvaro där den avlidne personen saknas
- ta tillbaka och återinvestera känslomässig energi

Genom framtagning av denna sida känner jag att jag har "återinvesterat känslomässig energi".

Sidan är framtagen för att hedra min pappas minne. 

Välkommen in!


© Angelica Coleman 2006