Den berömda Ankarsupen - "Fryser du? Ja, tack!"

asupen
magnify

Pappa med Per och Hans

© Angelica Coleman 2006