Pappas favoritplats på jorden - Saltärna udde & sund

Saltärna udde
magnify

© Angelica Coleman 2006